VEEFOR - Sizin AB'de ve Trkiye'deki Ticari ortaginizdir
 
 

   Veefor Uluslararas� Dan��manl�k

 

 

 

  • Yat�r�m�n�z i�in ideal partner

  • Visegrad grup �lkelerde & T�rkiye'de �irketinizi kurmak yada uygun partner bulmak i�in gereken b�t�n hizmetleri sa�lamaktad�r

  • Piyasa'da uzun d�nem tecr�be kazanm��t�r

  • Yabanc� pazarlarda rekabeti y�kseltme yollar�

  • Ortakl�k yaratmak

  • T�rkiye ve AB aras�nda k�pr� kurmak

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved