VEEFOR - Sizin AB'de ve Trkiye'deki Ticari ortaginizdir.
 
   

   Di�er Hizmetler

 

Taleplerinize g�re ortaklar�m�z taraf�ndan a�a��daki hizmetleri de sunabiliriz:

 

  • Muhasebe hizmeti

  • Vergi dan��manl���

  • Finans dan��manl���

-  De�erleme �al��mas�

-  Vergi, Bankac�l�k, �� ve �irketler hukuku

-  Taleplerin geri al�nmas�

-  �irketleri birle�me ve devre almalar

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved