VEEFOR - Váš obchodný partner v EU a Turecku
 

Visegrad Group map

 

   Úvod a história

 

Cieľom založenia Vyšehradskej skupiny bolo rozvíjanie spolupráce rôznych oblastí spoločných záujmov medzi krajinami centrálno-európskeho regiónu. Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko boli vždy súčasťou jednej civilizácie, delili si kultúrne a intelektuálne hodnoty a spoločné korene, ktoré si želajú udržať a ďalej rozvíjať.

 

Vyšehradská skupina bola založená 15. februára 1991 na stretnutí prezidenta Československej republiky, Václava Havla, prezidenta Poľskej republiky, Lecha Walesu a premiéra Maďarska, Jozefa Antalla. Toto stretnutie na vysokej úrovni sa konalo vo Vyšehrade, Maďarsku, vytvorilo imaginárne historické prepojenie nápadu s podobným stretnutím, ktoré sa udialo na tom istom mieste v roku 1335 za účasti Jána Luxemburského, českého kráľa, Karola Róberta, uhorského kráľa, a Kazimíra III, poľského kráľa. Hlavným motívom obidvoch stretnutí bolo rozvíjanie ďalšej spolupráce a priateľstva medzi krajinami centrálnej Európy.

 

Od rozpadu Československa v roku 1993 je Vyšehradská skupina zložená zo štyroch krajín, kde obidve následnícke krajiny, Česká republika a Slovenská republika sú členmi Vyšehradskej skupiny.

 

 

 

 
     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved