VEEFOR - Váš obchodný partner v EU a Turecku
 

Turecko

 

   Turecko

 

Turecko sa nachádza v juhovýchodnej Európe a juhozápadnej Ázii (časť Turecka ležiaca severne od Bosporu je geograficky časť Európy), hraničí s Čiernym morom, medzi Bulharskom a Gruzínskom, a Egejským morom a Stredozemným morom medzi Gréckom a Sýriou.

 

Základné údaje:

 

Názov krajiny

 Turecká republika

Poloha

 Juhozápadná Ázia

Plocha

 779.452 km2

Obyvateľstvo

 70,85 milióna

Nezamestnanosť

 10,3 %  (2005)

Rast HDP

 7,6 %  (2005)

Priemerný mesačný zárobok

 1595 EUR (2005)

Sociálne zabezpečenie platené zamestnancom

 21,5 %

Hlavné mesto

 Ankara

Mena:

 Líra (TRY)
 január 2007
1 USD =  1,43 TRY         1 EUR = 1,88 TRY

Medzinárodný telefónny kód:

 + 90

Elektrika:

  230V, 50 Hz

Časová zóna

 Centrálno európsky čas (GMT - 2, GMT -3)

Klíma

 Stredozemné podnebie

 

Ekonomika:

Výborné výsledky boli dosiahnuté vo výrobe z dôvodu determinovanej makroekonomickej politiky založenej na prísnej fiškálnej a monetárnej politike, s pokračujúcim rastom reálneho HDP v posledných štyroch rokoch. Od roku 2002 do 2005 HDP kumulatívne narástlo o 33,6% s priemerom 7,5%, čo spravilo tureckú ekonomiku najrýchlejšie rastúcou na svete. Po dosiahnutých historických hodnôt v roku 2004, HDP a HNP narástol o 7,4% respektíve 7,6% v roku 2005, čo bolo podstatne viacej ako stanovené ciele, a ako sa predpokladalo. Nie menej, HDP na obyvateľa v roku 2005 narástlo po prvýkrát nad 5000 USD.

Inflácia sa znížila zo 70 percent na priemer jednocifernej inflácie v poslednej dekáde, čo je tiež markantné. Toto bolo dosiahnuté za podpory silného rastu a hladinou globálnych energetických cien. Ročná inflácia v roku 2005 bola 7,72% v CPI a 2,26 percenta v PPI. Ročná CPI inflácia bola pod cieľom na rok 2005, a takisto to bolo aj v období 2002-2004. Viac menej inflačné očakávania, ktoré majú dôležitú úlohu v boji s infláciou sa zlepšili a dôvera sa zosilnila.

 

Investície:

Prílev priamych zahraničných investícií, ktorých priemer za posledné obdobie bol 1 miliarda USD, minulý rok narástol na 9,6 miliardy USD, hlavne vďaka akvizíciám v súkromnom sektore, pokroku v privatizácii a zvýšeniu investícií na zelenej lúke. Predpokladá sa, že tento rastúci trend bude udržaný aj v nasledujúcich rokoch, keď Turecko bude podporovať zlepšenie investičného prostredia a otvárať si cestu vstupu do EÚ.

 

Turecko má mladé a dynamické obyvateľstvo, ktorého počet je 73,4 milióna. 94% obyvateľstva je mladšie než 65 rokov. Medziročný rast obyvateľstva dosiahol 1,24% v roku 2006. V Turecku celkový počet pracovnej sily dosiahol počet 25 miliónov v roku 2005. Miera nezamestnanosti sa znížila na 10,2%. Údaje o zamestnanosti ukazujú, že 51% z celkového počtu pracovnej sily je zamestnaných v službách, 30% v sektore poľnohospodárstva a 10,2% v priemysle.

V Turecku má z celkového počtu pracovnej sily 10,2% univerzitne vzdelanie, 20% stredoškolské vzdelanie, 63,2% má nižšie vzdelanie ako stredoškolské.

 

Investičné stimuly

  • Oslobodenie od colných povinnosti a odvodov do fondov

  • Oslobodenie od DPH

  • Vymedzenie úverov z rozpočtut

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved