VEEFOR - Váš obchodný partner v EU a Turecku
 
   

   Štrukturálne fondy

 

Zaregistrovaním zastúpenia v krajinách Vyšehradskej skupiny získate prístup k štrukturálnym fondom z Európskej únie. Poskytneme Vám poradenstvo a všetky služby spojené so získavaním týchto fondov.

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved