VEEFOR - Váš obchodný partner v EU a Turecku
 
 

   VEEFOR Medzinárodná konzultačno poradenská   spoločnosť

 

 

 

  • Ideálny partner na Vaše investície

  • Zabezpečenie všetkých služieb spojených s Vašim etablovaním sa vo Vyšehradských krajinách alebo v Turecku a taktiež pomocť Vám, nájsť ideálneho partnera

  • Dlhodobé skúsenosti na týchto trhoch

  • Spôsob ako zvýšiť kompetitívnosť (rivalitu) na zahraničných trhoch

  • Vytvárenie partnerstva

  • Spájanie Turecka s EU

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved