VEEFOR - Váš obchodný partner v EU a Turecku
 
   

   Profil spoločnosti

 

     Spoločnosť VEEFOR International Consulting s.r.o. je konzultačno-poradenská spoločnosť poskytujúca široké spektrum služieb. Bola založená za účelom pomôcť malým a stredným podnikom z Turecka etablovať sa priamo v krajinách Vyšehradskej skupiny (Poľsko, Maďarsko, Slovenská republika a Česká republika) alebo nájsť vhodných obchodných partnerov v týchto krajinách. Našou úlohou je takisto pomáhať spoločnostiam z Vyšehradskej skupiny nájsť obchodných partnerov v Turecku. Vysoká kredibilita VEEFOR International Consulting s.r.o. a kvalita poskytovaných služieb je úzko spojená s profesionálnymi a dlhodobými skúsenosťami členov nášho tímu, ktorí sú zárukou toho správneho rozhodnutia pri prijímaní strategických rozhodnutí vo Vašej spoločnosti.

 

     Veríme, že Vašu spoločnosť naša ponuka zaujme a bude základom pre našu budúcu úspešnú spoluprácu.

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved