Veefor logo
 
   

   Investičné poradenstvo

    • Reality

Analýza investícií do realít a ich zabezpečenie, vrátane kompletných právnych náležitostí.

 

    • Dotácie a subvencie

Zabezpečíme spracovanie projektov na získanie štátnych dotácií a subvencií ako aj asistenciu pri čerpaní finančnej podpory v priebehu projektu.

 

    • Kontakt so štátnymi organizáciami

Reprezentácia Vašej spoločnosti v podnikateľských aktivitách, ako aj udržiavanie kontaktu so štátnymi organizáciami.

 

    • Investície na zelenej lúke

Vyhľadávanie investičných príležitostí, príprava marketingových štúdií a vyhľadávacích štúdií.

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved