VEEFOR - Váš obchodný poradca v EU a Turecku
 

Czech republic

 

   Česká republika

 

Česká republika je demokratická krajina situovaná približne v srdci centrálnej Európy. Je to stredozemná krajina vzdialená 326 km od Baltického mora a 322 km od Adriatického mora. Susedí s Nemeckom, Poľskom, Rakúskom a Slovenskom.

 

Základné údaje:

 

Názov krajiny

 Česká republika

Poloha

 centrálna Európa

Plocha

 78,865 km2

Obyvateľstvo

 10,31 milióna

Nezamestnanosť

 7,1 %  (Q3 2006)

Rast HDP

 6,0 %  (2005)

Priemerný mesačný zárobok

 639 EUR (2005)

Sociálne zabezpečenie platené zamestnancom

 35,0%

Hlavné mesto

 Praha

Plné členstvo v EÚ

 od 1. mája 2004

Mena:

Česká koruna (CZK)
 priemerne výmenné kurzy v roku 2005
1 USD = 23,947 CZK          1 EUR = 29,784

Medzinárodný telefónny kód:

 + 42

Elektrika:

  230V, 50 Hz

Časová zóna

 Centrálno európsky čas (GMT - 1, GMT -2)

Klíma

mierne kontinentálne; mierne, mix kontinentálneho a oceánskeho, priemerná teplota v zime je 5 stupňov C a v lete 20 stupňov C

 

Ekonomika:

Rast HDP v Českej ekonomike narástol o 4,3% v roku 2004 a v roku 2005 o 6,1%. Trend zrýchlenia rastovej dynamiky pretrvával aj v priebehu roka. V štvrtej štvrtine roku 2005 bol 6,9%. Rast bol ťahaný investíciami a zvyšujúcim sa exportom.

Rýchlejšie rastúci vývoz v porovnaní s dovozom bol viditeľný vo vývoji zahraničného obchodu. Vývoz v stálych cenách narástol o 11.1% a dovoz o 4,8%. Vyvoz v roku 2005 bol 78,21 miliardy USD a dovoz 76,53 miliardy USD.

Miera inflácie v decembri 2005 bola 1,9% a potvrdila dobre inflačné prostredie v domácej ekonomike a dosiahla lepšie výsledky ako v ostatných štátoch EÚ.

 

Investície:

Česká republika je z desiatich nových členov, ktorí vstúpili do EÚ, jedna z najrozvinutejších otvorených ekonomík. Ekonomická stratégia je konzistentná a predpovedateľná. Silná a nezávislá centrálna banka (Česká národná banka) udržuje vysokú úroveň stability meny od roku 1991.

Legislatíva EÚ bola adoptovaná. Obchodné, účtovnícke a konkurzné zákony sú kompatibilné so západnými štandardami. Česká koruna je úplne konvertibilná. Všetky medzinárodné prevody (napr. zisky a honoráre) spojené s investíciami môžu byť voľne prevedené bez nejakých problémov a zdržaní.

Miera nezamestnanosti sa stabilizovala okolo 10%. Pokračuje rast ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Oficiálny pracovný vek je 15-57 rokov pre ženy a 15-60 rokov pre mužov.

Neexistujú žiadne obmedzenia v spojení s distribúciou a výberom ziskov českých pobočiek do ich zahraničných materských spoločností, okrem vytvárania rezervných fondov a platenia daní zo zisku v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzením.

Každá spoločnosť registrovaná v Českej republike môže bez obmedzení kúpiť reality. Každá kúpa alebo prevod realít musí byt registrovaná na určenom územnom registri. Daň z prevodu nehnuteľností je 3% z predajnej ceny alebo oficiálne odhadnutej ceny podľa toho, ktorá je vyššia. Daň je platená predávajúcim.

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved