VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 

Grupa Wyszegradzka map

 

   Wst´┐Żp i historia

 

Celem za´┐Żo´┐Żenia Grupy Wyszegradzkiej by´┐Żo rozwijanie wsp´┐Żpracy w r´┐Żnych sferach wsp´┐Żlnych zainteresowa´┐Ż mi´┐Żdzy krajami regionu ´┐Żrodkowo-europejskiego. Czechy, W´┐Żgry, Polska i S´┐Żowacja zawsze by´┐Ży cz´┐Żci´┐Ż sk´┐Żadow´┐Ż jednej cywilizacji, dzieli´┐Ży si´┐Ż warto´┐Żciami kulturalnymi i intelektualnymi i wsp´┐Żlnymi korzeniami, kt´┐Żre pragn´┐Ż utrzyma´┐Ż i dalej rozwija´┐Ż.

 

Grupa Wyszegradzka zosta´┐Ża za´┐Żo´┐Żona 15-go lutego 1991 roku podczas spotkania prezydenta Republiki Czechos´┐Żowackiej, V´┐Żclava Havla, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy i premiera W´┐Żgier, Jozsefa Antalla. To spotkanie na najwy´┐Ższym szczeblu odby´┐Żo si´┐Ż w Wyszegradzie, na W´┐Żgrzech i wytworzy´┐Żo imaginarne historyczne po´┐Ż´┐Żczenie pomys´┐Żu z podobnym spotkaniem, kt´┐Żre odby´┐Żo si´┐Ż w tym samymm miejscu w roku 1335 przy udziale Jana Luksemburskiego, kr´┐Żla Czech, Karola Roberta, kr´┐Żla W´┐Żgier, i Kazimierza III, kr´┐Żla Polski. G´┐Ż´┐Żwnym motywem obydwu spotka´┐Ż by´┐Żo rozwijanie dalszej wsp´┐Żpracy i przyja´┐Żni mi´┐Żdzy krajami Europy ´┐Żrodkowej.

 

Od rozpadu Czechos´┐Żowacji w roku 1993 Grupa Wyszegradzka sk´┐Żada si´┐Ż z czterech kraj´┐Żw, gdzie obydwa kraje sukcesorskie, Republika Czeska i Republika S´┐Żowacka, s´┐Ż cz´┐Żonkami Grupy Wyszegradzkiej.

 

 

 

 
     
Copyright ´┐Ż2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved