VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 

Grupa Wyszegradzka map

 

   Wstęp i historia

 

Celem założenia Grupy Wyszegradzkiej było rozwijanie współpracy w różnych sferach wspólnych zainteresowań między krajami regionu środkowo-europejskiego. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja zawsze były częścią składową jednej cywilizacji, dzieliły się wartościami kulturalnymi i intelektualnymi i wspólnymi korzeniami, które pragną utrzymać i dalej rozwijać.

 

Grupa Wyszegradzka została założona 15-go lutego 1991 roku podczas spotkania prezydenta Republiki Czechosłowackiej, Václava Havla, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Wałęsy i premiera Węgier, Jozsefa Antalla. To spotkanie na najwyższym szczeblu odbyło się w Wyszegradzie, na Węgrzech i wytworzyło imaginarne historyczne połączenie pomysłu z podobnym spotkaniem, które odbyło się w tym samymm miejscu w roku 1335 przy udziale Jana Luksemburskiego, króla Czech, Karola Roberta, króla Węgier, i Kazimierza III, króla Polski. Głównym motywem obydwu spotkań było rozwijanie dalszej współpracy i przyjaźni między krajami Europy Środkowej.

 

Od rozpadu Czechosłowacji w roku 1993 Grupa Wyszegradzka składa się z czterech krajów, gdzie obydwa kraje sukcesorskie, Republika Czeska i Republika Słowacka, są członkami Grupy Wyszegradzkiej.

 

 

 

 
     
Copyright Š2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved