VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 

Turcja map

 

   Turcja

 

Turcja znajduje się w Europie południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Azji (część Turcji położona na północ od Bosforu jest geograficznie częścią Europy), graniczy z Morzem Czarnym, między Bułgarią i Gruzją, między Morzem Egejskim a Morzem Śródziemnym, między Grecją a Syrią.

 

Dane podstawowe:

 

Nazwa państwa

 Turcja

Położenie

 Azja południowo-zachodnia

Powierzchnia

 779.452 km2

Ludność

 70,85 miliona

Bezrobocie

 10,3 %  (2005)

Wzrost PNB

 7,6 %  (2005)

Przeciętny zarobek miesięczny

 1595 EUR (2005)

Świadczenia socjalne wypłacane pracownikom

 21,5 %

Stolica

 Ankara

Waluta

 Lira (TRY)
 styczeń 2007
1 USD =  1,43 TRY         1 EUR = 1,88 TRY

Międzynarodowy kod telefoniczny

 + 90

Elektryczność

  230V, 50 Hz

Pasmo czasowe

 Czas środkowo-europejski (GMT - 2, GMT -3)

Klimat

 Śródziemnomorski

 

Gospodarka:

Doskonałe wyniki zostały osiągnięte w produkcji z powodu zdeterminowanej polityki makroekonomicznej polegającej na ścisłej polityce fiskalnej i monetarnej, z ciągłym wzrostem realnego PKB w ciągu osttanich czterech lat. Od roku 2002 do 2005 PKB kumulacynnie wzrósł o 33,6% ze średnią 7,5%, co uczyniło turecką gospodarkę najszybciej się rozwijającą na świecie. Po osiągnięciu wartości historycznych w roku 2004, PKB i PNB wzrósł o 7,4% i 7,6% w roku 2005, co było o wiele więcej niż postawione cele i niż się przypuszczało. Niemniej PKB na obywatela w roku 2005 wzrósł po raz pierwszy ponad granicę 5000 USD.

Inflacja obniżyła się z 70% do średniej jednocyfrowej inflacji w ostatnej dekadzie, co już jest bardzo widoczne. Zostało to osiągnięte przy poparciu silnego wzrostu i poziomu globalnych cen w energetyce. Roczna inflacja w roku 2005 wynosiła 7,72% w CPI i 2,26 procenta w PPI. Roczna inflacja CPI była poniżej celu na rok 2005, podobnie to wyglądało także w okresie 2002-2004. W każdym przypadku oczekiwania inflacyjne, które odgrywają ważną rolę w walce z inflacją poprawiły się, a zaufanie wzrosło.

 

Inwestycje:

Dopływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, których średnia w ostatnim okresie wynosiła 1 miliarda USD, w minionym roku wzrósł na 9,6 miliarda USD, przede wszystkim dzięki akwizycjom w sektorze prywatnym, postępowi w prywatyzacji oraz wzrostowi inwestycji na zielonej łące. Zakłada się, że ta tendencja wzrostu zostanie utrzymana także w następnych latach, jeśli Turcja będzhie popierać poprawę środowiska inwestycyjnego i otwierać sobie drogę do wejścia do EU.

 

Turcja ma młodych i dynamicznych obywateli, których liczba wynosi 73,4 miliona. 94% ludności jest w wieku poniżej 65 lat. Międzyroczny wzrost liczby ludności osiągnął 1,24% w roku 2006. W Turcji ogólna liczba siły roboczej osiągnęła 25 milionów w roku 2005. Stopa bezrobocia obniżyła się do 10,2%. Dane o zatrudnieniu wskazują, że 51% z ogólnej ilości siły roboczej jest zatrudninych w sektorze usługowym, 30% w sektorze rolniczym a 10,2% w przemyśle. . 

W Turcji z ogólnej ilości siły roboczej ma 10,2% wykształcenie wyższe, 20% wykształcenie średnie, 63,2% ma wykształcenie niższe niż średnie.

 

Bodźce inwestycyjne

  • Zwolnienie z obowiązków celnych i świadczeń do funduszy

  • Zwolnienie z VAT

  • Określenie krdytów z budżetu

     
Copyright Š2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved