VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 

Węgry

 

   Węgry

 

Węgry rozpościerają się w Europie Środkowej. Graniczą ze Słowacją, Austrią, Słowenią, Chorwacją, Serbią, Rumunią i Ukrainą.

 

Dane podstawowe:

 

 Nazwa państwa

 Węgry

Położenie

 Europa Środkowa

Powierzchnia

 93.030 km2

Ludność

 10,01 milióna

Bezrobocie

 7,5 %  (2006)

Wzrost PNB

 3,5 %  (2006)

Przeciętny zarobek miesięczny

 671 EUR (2005)

Świadczenia socjalne wypłacane pracownikom

 33,5%

Stolica

 Budapeszt

Pełne członkostwo w UE

 od 1 mája 2004

Waluta:

Forint (FT)
 przeciętny kurs wymiany w roku 2005
1 USD = 194          1 EUR = 260,8

Międzynarodowy kod telefoniczny:

 + 43

Elektryczność:

  230V, 50 Hz

Pasmo czasowe

 Czas środkowoeuropejski  (GMT - 1, GMT -2)

Klimat

Łagodny kontynentalny; łagodny, mieszanka kontynentalnego i oceanicznego, przeciętna temperatura w zimie wynosi 5 stopni C a w lecie 20 stopni C

 

Gospodarka:

Węgry są jednym z krajów założycielskich Światowej Organizacji Handlu (WTO), a od pierwszego maja 2004 są członkiem Unii Europejskiej. Handel zagraniczny w tym kraju rozkwita, mają aż ekstremalnie otwartą gospodarkę - stopień otwarcia (stosunek eksportu w PNB) wynosi około 65%. Jest to tak nie tylko s powodu wielkości gospodarki, ale również dzięki otwartej i aktywnej polityce ekonomicznej i handlowej.

Poprawa stanu w przemyśle była widoczna w ostatnim kwartale roku 2003, spowodowana przede wszystkim przez poprawę w popycie zewnętrznym. Prognozy wzrostu PNB na rok 2006 wynoszą 4,2%, czyli więcej, niż się oczekiwało. Eksperci prognozują utrzymanie potężnego wzrostu ekonomicznego również w roku 2006 a eksporterzy będą profitować z nieustatnnej poprawy strefy europejskiej, największego węgierskiego partnera handlowego.

Dynamiczny wzrost eksportu w ostatniej dekadzie był wynikiem przede wszystkim przypływu spółek ponadnarodowych do Węgier. Ponado 70% eksportu kraju jest jest wytworzonych częściowo lub całkowicie przez kapitał zagraniczny. Wielki dopływ kapitału zagranicznego do Węgier spowodował w połowie lat 90-tych ogromny wzrost eksportu. Do głównych produktów importu Węgier należy ropa i gaz, komponenty dla przemyłsu samochodowego, komponenty komputerowe, turbiny gazowe, urządzenia pomiarowe. Głównymi produktami eksportu są maszyny elektryczne i przyrządy, pojazdy (nie szynowe) oraz chemia organiczna.

 

Inwestycje:

Węgry były pierwszym krajem Europy Środkowej i Wschodniej, która zabiegała o członkostwo w UE. Węgry są członkiem OECD od roku 1996, pełnoprawnym członkiem NATO od roku 1999, a od pierwszego maja 2004 wstąpiły do UE. Według konwergencyjnego programu powinny Węgry wejść do strefy europejskiej w roku 2010.

Z powodu atrakcyjności Węgier jako miejsca do lokowania inwestycji była objętość bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Węgier w dużek mierze umocniona przez wejście do UE, co prowadziło do podniesienia przeinwestowania zysków wewnątrz PZI.

Do głównych bodźców do inwestorów zagranicznych należy bardzo atrakcyjny węgierski system podatkowy. W chwili obecnej wysokość podatku z zysku osób prawnych wynosi 16%, przez co jest jedną z najniższych w Europie.

Specjalny system bodźców oferowany przez węgierski rząd jest dostosowany do potrzeb inwestorów strategicznych. Został przedstawiony w roku 2003 w celu poparcia dopływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Węgier przez ofertę elastycznego i przejrzystego sposobu popierania dużych inwestorów. 

Mali i średnio wielcy płatnicy podatku z zysków, którzy nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników, są wspomagani przez specjalne świadczenia podatkowe.

     
Copyright Š2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved