VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 

Republika Czeska

 

   Republika Czeska

 

Republika Czeska jest państwem demokratycznym usytuowanym mniej więcej w sercu Europy Środkowej. Jest to krajem śródziemnym oddalonym o 326 km od Morza Bałtyckiego i 322 km od Morza Adriatyckiego. Sąsiaduje z Niemcami, Polską, Austrią i Słowacją.

 

Dane podstawowe:

 

Nazwa państwa

 Republika Czeska

Położenie

 Europa Środkowa

Powierzchnia

 78,865 km2

Ludność

 10,31 miliona

Bezrobocie

 7,1 %  (Q3 2006)

Wzrost PNB

 6,0 %  (2005)

Przeciętny zarobek miesięczny

 639 EUR (2005)

Świadczenia socjalne wypłacane pracownikom

 35,0%

Stolica

 Praga

Pełne członkostwo w UE

 od 1 mája 2004

Waluta:

Korona czeska (CZK)
 przeciętny kurs wymiany w roku 2005
1 USD = 20,5 CZK          1 EUR = 27,66

Międzynarodowy kod telefoniczny:

 + 42

Elektryczność:

  230V, 50 Hz

Pasmo czasowe

 Czas środkowoeuropejski (GMT - 1, GMT -2)

Klimat

Łagodny kontynentalny; łagodny, mieszanka kontynentalnego i oceanicznego, przeciętna temperatura w zimie wynosi 5 stopni C a w lecie 20 stopni C

 

Gospodarka:

PNB w czeskiej gospodarce wzrósł o 4,3% w roku 2004 a w roku 2005 o 6,1%. Tendencja przyspieszenia dynamiki wzrostu trwała również w ciągu roku. W czwartym kwartale roku 2005 wynosiła 6,9%. Wzrost był spowodowany przez inwestycje i zwiększający się eksport.

Szybciej rosnący eksport w porównaniu z importem był widoczny na rozwoju handlu zagranicznego. Eksport w stałych cenach wzrósł o 11.1%, a import o 4,8%. Eksport w roku 2005 wynosił 78,21 miliarda USD, a import 76,53 miliarda USD.

Stopień inflacji w grudnii 2005 wynosił 1,9% potwierdzając dobre środowisko inflacyjne w gospodarce narodowej i osiągnął lepsze wyniki niż w pozostałych krajach EU.

 

Inwestycje:

Republika Czeska jest spośród dziesięciu nowych członków, którzy weszli do UE, jedną z najbardziej rozwiniętych i otawrtych ekonomii. Strategia ekonomiczna jest spójna i przewidywalna. Silny i niezależny bank centralny (Czeski Bank Narodowy) utrzymuije wysoki poziom stabilności waluty od roku 1991.

Przepisy prawne UE zostały przyjęte. Prawo handlowe, księgowe i konkursowe jest kompatybilne ze standardami zachodnimi. Korona czeska jest całkowicie konwertybilna. Wszystkie przelewy międzynarodowe (np. zyski i honoraria) związane z inwestycjami mogą być swobodnie przelewane bez żadnych problemów i opóźnień.

Stopa bezrobocia ustabilizowała się na poziomie 10%. Jest kontynuowany wzrost ekonomicznie aktywnej ludności. Oficjalny wiek pracy wynosi 15-57 lat dla kobiet i 15-60 lat dla mężczyzn.

Nie ma żadnych ograniczeń związanych z dystrybucją i wybieraniem zysków czeskich filii do ich zagranicznych spółek-matek, oprócz wytwarzania funduszy rezerwowych i płacenia podatków od zysku w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Każda spółka zarejestrowana w Czechach może bez oghraniczeń kupować nieruchomości. Każdy zakup lub przelew nieruchomości musi być zarejestrowany we właściwym rejestrze terytorialnym. Podatek od przelewu nieruchomości wynosi 3% z ceny sprzedaży lub oficjalnie oszacowanej ceny w zależności od tego, która jest wyższa. Podatek płaci sprzedający.

     
Copyright Š2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved