VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 
   

   Profil sp´┐Żki

 

     Sp´┐Żka VEEFOR International Consulting sp. z o.o. jest sp´┐Żk´┐Ż konsultacyjno - doradcz´┐Ż oferuj´┐Żc´┐Ż szeroki zakres us´┐Żug. Zosta´┐Ża za´┐Żo´┐Żona w celu niesienia pomocy ma´┐Żym i ´┐Żrednim przedsi´┐Żbiorstwom z Turcji przy zak´┐Żadaniu swoich filii bezpo´┐Żrednio w krajach Grupy Wyszegradzkiej (Polska, W´┐Żgry, S´┐Żowacja i Czechy) lub przy poszukiwaniu odpowiednich partner´┐Żw handlowych w tych krajach. Naszym zadaniem jest jednocze´┐Żnie pomaganie sp´┐Żkom z Grupy Wyszegradzkiej w poszukiwaniu partner´┐Żw handlowych w Turcji. Wysoka wiarygodno´┐Ż´┐Ż VEEFOR International Consulting sp. z o.o. oraz jako´┐Ż´┐Ż ofrowanch us´┐Żug jest ´┐Żci´┐Żle zwi´┐Żzana z profesjonalnymi i d´┐Żugookresowymi do´┐Żwiadczeniami cz´┐Żonk´┐Żw naszego zespo´┐Żu, kt´┐Żrzy s´┐Ż gwarancj´┐Ż podj´┐Żcia tej w´┐Ża´┐Żciwej decyzji podczas podejmowania strategicznych decyzji w Pa´┐Żstwa sp´┐Żce.

 

     Mamy nadziej´┐Ż, ´┐Że Pa´┐Żstwa sp´┐Żk´┐Ż nasza oferta zainteresuje staj´┐Żc si´┐Ż podstaw´┐Ż dla naszej przysz´┐Żej owocnej wsp´┐Żpracy.

 

 

 

     
Copyright ´┐Ż2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved