VEEFOR - your business partner in EU and Turkey
 
   

   Beruh�z�si tan�csad�s

    • Ingatlan

Ingatlan beruh�z�si elemz�sek k�sz�t�se �s az ingatlanok biztos�t�sa, bele�rtve a teljes jogi k�telezetts�gek int�z�s�t.

 

    • �szt�nzok �s t�mogat�sok

Az �llami t�mogat�sok �s �szt�nzok ig�nybev�tel�hez sz�ks�ges projektek kidolgoz�sa, illetve az ezekhez sz�ks�ges anyagi t�mogat�s megszerz�s�ben val� seg�ts�gny�jt�s.

 

    • Az �llami hat�s�gokkal t�rt�no kapcsolattart�s

Az �n v�llalat�nak k�pviselete az �zleti tev�kenys�gekben, valamint az �llami hivatalokkal val� kapcsolattart�s.

 

    • Z�ldmezos beruh�z�sok

Beruh�z�si lehetos�gek felkutat�sa, valamint �rt�kes�t�si tanulm�nyok k�sz�t�se �s piackutat�s.

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved