VEEFOR - your business partner in EU and Turkey
 
   

   �zleti tan�csad�s

 

  • Marketing kutat�s

�gyfeleink ig�nyeinek megfeleloen kialak�tott �rt�kes�t�si tanulm�nyok k�sz�t�se �s piackutat�s.

  • �zleti partnerek, v�llalkoz�k �s vevok felkutat�sa

A Veefor Consulting seg�t �nnek az �zletfelek, v�llalkoz�k �s vevok fellel�s�ben. C�g�nk gondoskodik arr�l is, hogy �n megtal�lja a megfelelo �gyfeleket �s sz�ll�t�kat. 

  • C�galap�t�s

Az �n �ltal meghat�rozott egy�ni szempontokat figyelembev�ve seg�ts�get ny�jtunk v�llalkoz�sa elind�t�s�hoz. Ezen bel�l biztos�tjuk a c�galap�t�shoz sz�ks�ges hivatalos dokumentumok beszerz�s�nek int�z�s�t mind a partner, mind az �rintett int�zm�nyek fel�.  

  • Virtu�lis iroda

V�llalkoz�sa elind�t�s�hoz sz�ks�ge lesz egy irod�ra. Amennyiben m�g nem �ll rendelkez�s�re egy erre a c�lra alkalmas, teljesen felszerelt helyis�g, ig�nybe veheti a mi virtu�lis irod�nkat.

 

              Lev�l �tv�tele �s megorz�se

              Telefon �s fax tov�bb�t�sa

              Titk�ri szolg�ltat�sok

              T�rgyal� iroda r�vidt�v� k�lcs�nz�se

 

  • Ingatlank�zvet�t�s

Teljesk�ru szolg�ltat�saink k�z� tartozik az ingatlank�zvet�t�s: azok megv�s�rl�sa, k�lcs�nz�se vagy elad�sa. Kimondottan �zleti c�lra alkalmas �p�letekkel �s f�ldter�letekkel foglalkozunk. 

  • Ford�t�s �s tolm�csol�s

Dokumentumok �s hivatalos iratok ford�t�sa. Tolm�cs biztos�t�sa a t�rgyal�sok alatt.

  • K�nyvel�s

              Kettos k�nyvel�s

              Egyszerus�tett k�nyvvitel

              Audit

              K�nyvvizsg�lat

              J�vedelemad�-bevall�s elk�sz�t�se

              B�rlista kezel�se

 

 

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved